Návody - Maychem - Professional liquid

Návody

Vážení obchodní přátelé,

Pro správné použití čistících kapalin, ochranných kapalin, samotěsnících kapalin a nemrznoucích směsí v topných systémech je nutné se nejprve velmi podrobně seznámit s jejich vlastnostmi, účelem použití a v neposlední řadě rovněž s aplikací do topných systémů. 

Návod na aplikaci ochranné kapaliny MAYLINE SBA do topného systému

MAYLINE SBA je ochranná kapalina s dezinfekcí biocidů, které odstraňují problémy způsobené bakteriemi a plísněmi nebo řasami, a současně zabraňuje tvorbě koroze v topném systému. U sálavých topných systémů, které jsou v provozu po dobu kratší než jeden rok, přidejte 1 litr MAYLINE SBA na 100 litrů topné vody (koncentrace 1 %). U sálavých topných systémů, které jsou v provozu po dobu více než jeden rok, nejprve proveďte vyčištění systému čistící kapalinou MAYLINE SB (viz. MAYLINE SB), následně proveďte propláchnutí topného systému minimálně 2x a následně aplikujte 2 litry MAYLINE SBA na 100 litrů topné vody (koncentrace 2 %). Aplikaci přípravku do topného systému proveďte pomocí tlakové ruční nebo elektrické pumpy dle následujících pokynů. Nejprve naplňte topný systém vodou do 50 %, následně aplikujte kapalinu MAYLINE SBA a pak topný systém naplňte vodou do 100%. Po aplikaci ochranné kapaliny MAYLINE SBA nechte systém v provozu po dobu 20 minut aby došlo k řádnému promíchání kapaliny s topnou vodou a prověďte měření obsahu MOLYBDENU v topné vodě pomocí soupravy na měření MOLYBDENU. Při použití ochranné kapaliny Mayline SBA musí být hodnota Molybdenu v topném systému cca 100 mg/litr, minimální prahová hodnota je 80 mg/litr. Při nižším dávkování než minimální hodnota 80 mg/litr nebude ochrana účinná. Ochrannou kapalin MAYLINE SBA je třeba provést každých 12 měsíců. Doporučujeme provést výměnu kapaliny po cca 3 letech aby byl zachován ochranný prvek topného systému v plném rozsahu.

Návod na aplikaci čistící kapaliny MAYLINE SB do topného systému

MAYLINE SB je čistící kapalina s dezinfekcí biocidů, které odstraňují problémy způsobené bakteriemi a plísněmi nebo řasami, a současně zabraňuje tvorbě koroze, vzniku plynů v topném systému. Do nově instalovaných zařízení je nutné přidat 1 litr MAYLINE SB na 100 litrů vody a ponechte cirkulovat po dobu min. 4 hodin. Ve starých topných systémech by měla být koncentrace zvýšena na 2 litry MAYLINE SB na 100 litrů vody a ponechat cirkulovat po dobu min. 5 hodin. Maximální doba působení přípravku v topném systému je 4 dny, následně proveďte propláchnutí topného systému minimálně 2x aby došlo k úplnému odstranění čistící kapaliny z topného systému a následně aplikujte ochrannou kapalinu MAYLINE SBA. Aplikaci přípravku do topného systému proveďte pomocí tlakové ruční nebo elektrické pumpy dle následujících pokynů. Nejprve naplňte topný systém vodou do 50 %, následně aplikujte kapalinu MAYLINE SB a pak topný systém naplňte vodou do 100 %. Poté kompletně vyprázdněte topný systém, proveďte důkladný proplach systému, dokud Vám nepoteče ze systému čirá voda.

MAYLINE K32

MAYLINE SB je čistící kapalina s dezinfekcí biocidů, které odstraňují problémy způsobené bakteriemi a plísněmi nebo řasami, a současně zabraňuje tvorbě koroze, vzniku plynů v topném systému. Do nově instalovaných zařízení je nutné přidat 1 litr MAYLINE SB na 100 litrů vody a ponechte cirkulovat po dobu min. 4 hodin. Ve starých topných systémech by měla být koncentrace zvýšena na 2 litry MAYLINE SB na 100 litrů vody a ponechat cirkulovat po dobu min. 5 hodin. Maximální doba působení přípravku v topném systému je 4 dny, následně proveďte propláchnutí topného systému minimálně 2x aby došlo k úplnému odstranění čistící kapaliny z topného systému a následně aplikujte ochrannou kapalinu MAYLINE SBA. Aplikaci přípravku do topného systému proveďte pomocí tlakové ruční nebo elektrické pumpy dle následujících pokynů. Nejprve naplňte topný systém vodou do 50 %, následně aplikujte kapalinu MAYLINE SB a pak topný systém naplňte vodou do 100 %. Poté kompletně vyprázdněte topný systém, proveďte důkladný proplach systému, dokud Vám nepoteče ze systému čirá voda.